Home

Welkom bij onze fotowerkgroep.
De fotowerkgroep `t Perspectief  is opgericht op 1 april 1987 te Anna Paulowna en is een vereniging van tegen de 20 actieve amateur Рfotografen (m/v), die de fotografie in de ruimste zin van het woord willen bevorderen. Wij proberen dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten eens in de 14 dagen in een voor ons doel geschikt onderkomen.(het Museum Oud Anna Paulowna, Zandvaart 5 te Breezand N.H.)

Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. eigen fotowerk besproken,
gastsprekers uitgenodigd, vinden uitwisselingen plaats en worden
diverse (foto) technieken in theorie en praktijk besproken en behandeld.
Dit alles gebeurt in een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer, waarbij
wij vooral (willen) leren van elkaar.